குருமத்து பூஜை

 குருமத்து பூஜை பங்குனி மாதம் 21 -ம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்த நாளில் வேறு பணிவிடைகள், விசேசங்கள் செய்யப்படுவதில்லை கருத்துரையிடுக