அருள்மிகு சரஸ்வதி லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
அருள்மிகு சரஸ்வதி லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

அருள்மிகு சரஸ்வதி

   இந்த இடத்தில் நமது கோவிலில் சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடப்படுகிறது. அன்று அறநிலைய அதிகாரிகளுக்கு முதல் மரியாதை வழங்கப்படுகிறது